Dom A Záhrada

Aká je najpravdepodobnejšia príčina čierneho dymu z výfuku kotla počas normálnej prevádzky parného kotla?

Hlavnou príčinou čierneho dymu je nerovnováha pomeru vzduchu a paliva. To znamená, že buď nemajú dostatok vzduchu, alebo palivo dodávané do vstrekovača nie je správne upravené. Čierny dym pozostáva z častíc, ktoré sú veľkými palivovými časticami, ktoré sa pri horení nerozbijú kvôli nedostatku kyslíka.

Uč Sa ViacAko čistíte filter čerpadla na prednej náplni Maytag Neptune?

Uchopte rukoväť na prednej strane krytu filtra, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek a potom filter na čistenie vytiahnite. Skontrolujte, či sa vo vnútri krytu filtra nenachádzajú nejaké nečistoty. Opláchnite filter. Odstráňte gumové tesnenie a tiež ho očistite.Uč Sa Viac

Môžete použiť pergamenový papier namiesto teflónovej fólie s tepelným lisom?

Množstvo: Pergamenový papier je možné použiť na tepelný lis na prenosové papiere pre tmavé farby, takže výsledný povrch je hladký. Položte list pergamenového papiera na vrchnú časť tmavého farebného prenosového papiera a pod teflónový list. Tento pergamenový papier je opakovane použiteľný, pokiaľ je čistý a bez zmeny farby.

Uč Sa ViacAký predlžovací kábel mám použiť na vonkajšie vianočné osvetlenie?

Pri fungovaní vianočných svetiel sa chcete ubezpečiť, že každá šnúra, ktorú použijete, je dimenzovaná na vonkajšie použitie. Vyberte si predlžovací kábel 16-metrový pre ľahké trate 25 stôp alebo menej a použite ťažší kábel 14-gauge pre behy nad 25 stôp. Zariadenia, ktoré generujú teplo, napríklad vykurovacie telesá, by sa nemali používať s predlžovacími káblami.

Uč Sa Viac

Ako oddelíte dve plastové nádoby, ktoré sú prilepené k sebe?

Ako oddeliť plastové úložné kontajnery Umiestnite nádoby do vane alebo umývadla v závislosti od veľkosti uviaznutých nádob. Pridajte do umývadla alebo vane toľko horúcej vody z vodovodu, aby ste zakryli polovicu vonkajšej nádoby. Nalejte ľad a studenú vodu do vnútornej nádoby, kým voda nenaplní polovicu nádoby.Uč Sa Viac

Ako prečítam svoje sériové číslo pre výrobky International Comfort?

International Comfort Products (ICP) V sériovom čísle je prvé písmeno miestom výrobcu. Prvá dvojica čísel je rok a druhá dvojica čísel je týždeň.

Uč Sa Viac

Čo znamená blikajúce červené svetlo na nabíjačke batérií Duracell?

Kontrolka LED má na väčšine modelov tri rôzne stavové správy. Keď svetlo svieti načerveno, batérie sa nabíjajú. Blikajúca červená kontrolka LED naznačuje, že nabíjačka detekuje abnormálne batérie alebo abnormálna teplota batérie. Keď svetlo svieti nazeleno, batérie sú úplne nabité.

Uč Sa Viac

Ako zmením cieľovú teplotu na mojom termostatu Ritetemp?

Ak chcete, aby váš termostat zobrazoval rovnakú teplotu ako iný teplomer v domácnosti, môžete upraviť jeho kalibráciu. Zmena kalibrácie: Prepínač režimu jednotky musí byť v polohe HEAT alebo COOL. Stlačte tlačidlo <Čas. Stlačením šípok Temp Up / Temp Down upravte odčítanie teploty.

Uč Sa Viac

Ako zmením batériu na svojej klávesnici garážových brán Chamberlain?

Klávesnice súčasného štýlu majú na vrchu krytu batérie oválny výrez. Kryt akumulátora odstránite zasunutím plochého skrutkovača do oválneho výrezu a stlačením skrutkovača proti krytu akumulátora. Posuňte kryt batérie dole a potom ho vyberte. Nižšie je uvedený obrázok, na ktorý sa môžete odvolať.

Uč Sa Viac

Ako môžem zmeniť teplotu na svojej chladničke Kenmore Elite?

Ak chcete upraviť teplotu chladničky Kenmore, stlačte tlačidlá Teplota chladničky a Mraznička. Podržte ich niekoľko sekúnd, kým displej nepípne. Stlačte dočasné tlačidlo chladničky a prechádzajte dostupnými teplotami, kým nenájdete nastavenie 37 stupňov Fahrenheita.

Uč Sa Viac

Ako odstránite pásy kobercového lepidla bez poškodenia betónu?

Namiesto odrezania lepiacich pások z betónu je úlohou ich vyzvedanie. Nasaďte si ochranné okuliare, pracovné rukavice a pracovný odev. Pozerajte sa na koniec pruhu koberca. Vypichnite necht. Postup opakujte so zvyšnými nechtami, ktoré sú pravdepodobne rozmiestnené v šesťpalcových intervaloch.

Uč Sa Viac

Ako resetujem moju chladničku Whirlpool po výpadku napájania?

Stlačením a podržaním klávesov „Lock“ a „Filter“ na tri sekundy funkciu chladenia znova zapnete. Chladnička s vírivkou ON OFF OFF informácie tu. Z bezpečnostných dôvodov majú niektoré zásuvky malý resetovací spínač, ktorý môže vypnúť počas výpadku napájania.

Uč Sa Viac

Ako čistíte filter na práčke s predným plnením Frigidaire?

Uchopte rukoväť na prednej strane krytu filtra, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek a potom filter na čistenie vytiahnite. Skontrolujte, či sa vo vnútri krytu filtra nenachádzajú nejaké nečistoty. Opláchnite filter. Odstráňte gumové tesnenie a tiež ho očistite.

Uč Sa Viac

Ako zistím, či sa ložiská dostali na moju práčku?

Ak je vaša práčka pri odstreďovaní hlučná, môže to byť príznakom opotrebovania ložiska bubna. Rýchlou kontrolou opotrebenia je zistené, či sa vnútorný bubon pohybuje hore a dole vzhľadom na pevný vonkajší bubon. Malo by sa to pohnúť iba malým množstvom. Ak sa pohybuje viac ako milimeter alebo dva, pravdepodobne ide o opotrebované ložiská.

Uč Sa Viac

Kto platí viac za oblečenie Platónova skriňa alebo lacná korčula?

Mentor oblečenia sa zameriava na dospelé publikum, zatiaľ čo Plato's Closet a Uptown Cheapskate sú zamerané skôr na dospievajúcich a mladých dospelých. Uptown Cheapskate potenciálne platí o niečo viac ako ostatné dva, zatiaľ čo Plato's Closet môže mať výhodnejšie polohy.

Uč Sa Viac

Ako nastavujete poistný ventil na Polarise 280?

Ako upravím Polaris 280? Krok 1 Upravte smer trysky. Zastavte prietok vody k Polaris 280 a vyberte zariadenie z bazéna. Krok 2 Upravte dĺžku hadice. Odskrutkujte maticu spájajúcu hadicu Polaris s telom Polaris a hadicu voľne vytiahnite. Krok 3 Skontrolujte rýchlosť otáčania kolesa.

Uč Sa Viac

Je nebezpečné, ak ste plynový sporák nechali zapnutý bez plameňa?

Bezpečnostné upozornenie: Ak cítite plyn, ale nenechali ste kachle zapnuté, môže dôjsť k úniku plynu, čo je veľmi vážne! Najskôr okamžite odveďte všetkých z domu a nahláste únik miestnej plynárenskej spoločnosti. Aj malý plameň alebo iskra môže zapáliť plyn vo vašej domácnosti. Vyhýbajte sa teda všetkému, čo vytvára plameň.

Uč Sa Viac

Ako vypnem ovládací zámok na svojej varnej doske KitchenAid?

Stlačením tlačidla pre tento vyhradený kláves aktivujete a deaktivujete ovládací zámok. Ak chcete vypnúť funkciu Control Lock, stlačte a na 3 sekundy podržte kláves Možnosti s textom „Control Lock Hold 3 Sec“.

Uč Sa Viac

Ktorá strana kábla žiarovky je pozitívna a ktorá je negatívna?

Uznajte, že čierny vodič je kladný, biely vodič je záporný a zelený vodič je uzemnený.

Uč Sa Viac