Spytovateľ

Čo je to mydlo Fels Naptha?

Fels-Naptha je americká značka mydla na prádlo, ktorá sa používa na predbežné ošetrenie škvŕn na odevoch a ako domáci prostriedok proti jedovatému brečtanu a iným látkam dráždiacim pokožku. Ťažký benzín urobil mydlo účinným pri čistení bielizne a odstraňovaní alergénu urushiolu v jedovatom brečtane, ale bolo z mydla odstránené ako riziko rakoviny.

Uč Sa Viac